Progressive / Continuous Aspects

Progressive (juga dikenal dengan istilah continuous) aspects merupakan aspek yang menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang "sedang berlangsung" atau "sedang dalam proses". Aspek ini dicirikan dengan pola "be (am, are, is / was, were / be) present participle".

Masing-masing tense (bentuk waktu) dapat muncul dalam aspek progressive atau continuous.

Past Progressive / Past continuous

Sesuai istilahnya, past progressive (past continuous) merujuk pada keadaan atau peristiwa yang sedang berlangsung atau sedang dalam proses dimasa lampau.

Kesimpulan

Sentence Past Progressive Present Progressive Future Progressive
Nominal
Verbal I was reading English book I am reading English book I will be reading English book